Πίνακας Ανακοινώσεων

Εδώ θα βρείτε όλες τις επίσημές ανακοινώσεις του αγώνα

Παράταση Συμμετοχών 

Αναγνωρίσεις : Σας υπενθυμίζουμε στις αναγνωρίσεις να τηρείτε τον ΚΟΚ & όπου υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες να ελαττώνετε ταχύτητα. 

Ενημέρωση για Πρωτόκολλα Covid_19 & Δωρεάν Τέστ 

Δελτίο Πληροφοριών Νο1 

Ωράριο Εκκίνησης

 

Θεσμικοί Χορηγοί:

   

Υποστηρικτές:

 

 

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας