ΝΕΑ

Eνημέρωση για πινακίδες αγωνιστικών από την ΟΜΑΕ

Σχετικά με την έκδοση πινακίδων για αγωνιστικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 94748-4130 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 570/25.02.2019/Τεύχος Δεύτερο, και βάσει της παραγράφου 1, η Ομοσπονδία υποχρεούται στην έκδοση αγωνιστικών πινακίδων.

Προσπαθώντας να διευκολύνουμε τους αγωνιζόμενους και ιδιοκτήτες των αγωνιστικών αυτοκινήτων, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

• Οι αγωνιζόμενοι και οι ιδιοκτήτες αγωνιστικών αυτοκινήτων έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν την αγωνιστική πινακίδα τους της ΕΛΠΑ με κόστος 10 € (που αφορά μόνο στο κόστος της πινακίδας), εφ’ όσον έχουν ήδη πληρώσει στην ΕΛΠΑ για το 2019.
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η κατάθεση της πινακίδας της ΕΛΠΑ στην ΟΜΑΕ και η επίδειξη της απόδειξης πληρωμής στην ΕΛΠΑ για το 2019.

• Εφ’ όσον αγωνιζόμενος ή ιδιοκτήτης θέλει να ανανεώσει και αντικαταστήσει την πινακίδα ΕΛΠΑ πρέπει να καταβάλει στην Ομοσπονδία 50 €, το οποίο είναι το τέλος ανανέωσης για το 2019, και να παραδώσει στην Ομοσπονδία την πινακίδα της ΕΛΠΑ.

• Εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης ή αγωνιζόμενος αγωνιστικού αυτοκινήτου δεν έχει εκδώσει ποτέ ΔΤΤ και αγωνιστική πινακίδα, πρέπει να εκδώσει πρώτα ΔΤΤ στην ΟΜΑΕ και στη συνέχεια αγωνιστική πινακίδα με τέλος 50 Ευρώ.

• Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα εμπίπτουν σε μία ενιαία κατηγορία. Η ΚΥΑ δεν διαχωρίζει τα αγωνιστικά ανάλογα με την ηλικία τους. Κατόπιν αυτού, όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως ηλικίας (συμπεριλαμβάνονται και όσα αγωνιστικά συμμετείχαν στην κατηγορία Sporting Ιστορικών μέχρι πρότινως) θα πρέπει να διαθέτουν αγωνιστικές πινακίδες εκδοθείσες από την ΟΜΑΕ.

• Οι πινακίδες ΕΛΠΑ, εφ’ όσον συλλεχθεί ικανός αριθμός, θα επιστρέφονται στον φορέα έκδοσης.

Ενημέρωση: Η κίνηση όλων των αγωνιστικών αυτοκινήτων (ιστορικών και σύγχρονων) στους δρόμους (με εξαίρεση για τους αγώνες ράλλυ κ.λπ) είναι απόλυτα απαγορευμένη βάσει της ΚΥΑ.
Η κίνηση κατά τη διάρκεια των αγώνων (Ράλλυ κ.λπ.) ορίζεται από τη διαδρομή, όπως αυτή περιγράφεται στο Road Book με ευθύνη του Σωματείου το οποίο διοργανώνει τον αγώνα.
Μέχρι τη στιγμή που η Ομοσπονδία θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τεχνικά (πινακίδες κ.λπ.) θα δίδεται βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της αγωνιστικής πινακίδας, ο ιδιοκτήτης, η μάρκα, ο τύπος κ.λπ. για κάθε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ξεχωριστά.
Η εν λόγω βεβαίωση θα εκδίδεται ατελώς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2024

31 Μάρτη 2024-8ο Rally Regularity Σικυωνίων -Ι.ΚΤΕΟ ΚΙΑΤΟΥ

15 & 16 Ιούνη 2024 – 20ο Rally Κορίνθου

23 & 24 Nοέμβρη 2024 – Πρωτάθλημα Crosscar RX – Διαδρόμιο