ΟΜΑΕ

Μεταγραφές Αθλητών 2016

Ξεκίνησε η μεταγραφική περιοδος των αθλητών του μηχανοκίνητου αθλητισμού για το 2016.
Η μεταγραφική περίοδος διαρκεί από 10 Ιανουαρίου μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2016.
Οι αθλητές που θέλουν να μεταγραφούν θα πρέπει να απευθύνονται στο σωματείο από το οποίο αποχωρούν.
Οι πρωτότυπες αιτήσεις (συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες) θα αποστέλλονται στη Γραμματεία της ΟΜΑΕ μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2016 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά (παράδοση ιδιοχείρως)
β) ταχυδρομείο/courier (θα υπολογίζεται η ημερομηνία στη σφραγίδα ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της 10ης Φεβρουαρίου 2016)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μεταγραφής αθλητών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.
Η αίτηση μεταγραφής

Download (PDF, 279KB)