ΟΜΑΕ

Τεχνικός Έλεγχος για έκδοση Δ.Τ.Τ στην Κόρινθο

Η Eκδήλωση τεχνικού ελέγχου για έκδοση ΔΤΤ είναι προγραμματισμένη για τη Κυριακή 08/03/2015  στην ΚΟΡΙΝΘΟ , στις Εγκαταστάσεις της ΤΟΥΟΤΑ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΕ τηλ.: 2741075800.
Παρακαλούμε, για αποφυγή συνωστισμού και καθυστερήσεων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση ΔΤΤ να τηλεφωνούν οπωσδήποτε στον Τεχνικό Εφορο Γιώργο Σωτηρόπουλο  (τηλ. 6947-814171) για να γίνει σωστός προγραμματισμός.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 12/2015 (με ημερομηνία δημοσίευσης 17/2/2015), είναι υποχρεωτικό κάθε αυτοκίνητο που συμμετέχει σε αγώνες κάθε είδους –ανεξαρτήτως εάν διαθέτει αγωνιστικές πινακίδες ή συνήθεις πινακίδες κυκλοφορίας ή εάν θέλει να εκδώσει νέες αγωνιστικές πινακίδες- να συνοδεύεται από το νέο Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ), έκδοσης 2015. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα παλαιά ΔΤΤ έκδοσης 2005 – 2014, είναι υποχρεωτικό να αντικατασταθούν με νέα.
Η διαδικασία έκδοσης ΔΤΤ περιλαμβάνει δύο στάδια:
1ο στάδιο: Καταγραφή του αυτοκινήτου σε βάση δεδομένων και έκδοση του βιβλιαρίου του ΔΤΤ με συμπληρωμένη την 1η σελίδα.
2ο στάδιο: Λεπτομερής τεχνικός έλεγχος, για συμμόρφωση του αυτοκινήτου με τους τεχνικούς κανονισμούς και ιδιαίτερα με τους κανονισμούς ασφάλειας και συμπλήρωση των λοιπών σελίδων του ΔΤΤ.
Σε ότι αφορά ειδικά τον λεπτομερή τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου, είναι επιβεβλημένο να γίνεται εκτός της διαδικασίας κάποιου συγκεκριμένου αγώνα, ώστε να υπάρχει ο χρόνος και η επάρκεια, καθώς και η ύπαρξη έμπειρου προσωπικού που θα επιτρέψουν την ελαχιστοποίηση τυχόν παραλείψεων και λαθών κατά τον έλεγχο.
 
Για την έκδοση ΔΤΤ είναι απαραίτητα κάποια δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας ή νόμιμο
αποδεικτικό της ιδιοκτησίας, κ.λπ.), τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική Εγκύκλιο 12/2015. Στην ίδια Εγκύκλιο αναφέρεται επίσης και το Πρόγραμμα των Τεχνικών Ελέγχων, σε όλη την επικράτεια καθώς και τα σχετικά έξοδα (παράβολα).
Διαβάστε την Εγκυκλίο  Εγκύκλιος 12/2015: Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2024

15 & 16 Ιούνη 2024 – 20ο Rally Κορίνθου

31 Μάρτη 2024-8ο Rally Regularity Σικυωνίων -Ι.ΚΤΕΟ ΚΙΑΤΟΥ

23 & 24 Nοέμβρη 2024 – Πρωτάθλημα Crosscar RX – Διαδρόμιο