Για Αγωνιζόμενους

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Ράλλυ ( ΟΜΑΕ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ RALLY – RALLY SPRINT 2021

Φόρμες για συμπλήρωση Conid_19 

Υπεύθυνη Δήλωση  –   Ιατρική Βεβαίωση  

 

Συμπληρωματικός Κανονισμός

Το Road Book

Ωράριο 1ου Αυτοκινήτου

Χάρτης Διαδρομής

Πίνακας Συμμετοχών 

Ενημέρωση για Πρωτόκολλα Covid_19 & Δωρεάν Τεστ 

30/7/2021 : Δελτίο Πληροφοριών Νο1

Θεσμικοί Χορηγοί:

   

Υποστηρικτές:

 

 

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας