Για Αγωνιζόμενους

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Ράλλυ ( ΟΜΑΕ)

Συμπληρωματικός Κανονισμός

Το Road Book

Ωράριο 1ου Αυτοκινήτου

Χάρτης ΔιαδρομήςΧάρτης Ε.Δ ΛουτράκιΧάρτης Ε.Δ Χιλιομόδι 

 

 

Θεσμικοί Χορηγοί:

   

Υποστηρικτές:

       

 

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας