Αποτελέσματα

Χρόνοι Ειδικών Διαδρομών 

Ε.Δ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 1 

Ε.Δ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 2

Ε.Δ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 3

Sprit Times Ειδικών Διαδρομών 

Χρήσιμα στατιστικά δεδομένα απο τα περάσματα του αγώνα 40o Rally Sprint Κορίνθου .
Τα χιλιόμετρα που αναφέρονται είναι η στιγμιαία ταχύτητα στο σημείο και όχι η ΜΩΤ.
Κατεβάστε τα αρχεία από τα παρακάτω links

ΟΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ C

ΚΑΤΑΤΑΞΗ F2

KATAΤΑΞΗ Ν

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Τ1